Chủ nhật, 28/05/2023, 23:05[GMT+7]

Tiền Hải: Vệ sinh môi trường chuẩn bị cho ngày bầu cử

Thứ 4, 19/05/2021 | 16:59:11
2,373 lượt xem

Hội Phụ nữ xã Tây Giang, Tiền Hải tổ chức vệ sinh môi trường chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Nhằm phát động phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động cán bộ, hội viên hội phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, tổ tự quản tham gia tổng vệ sinh môi trường, gìn giữ cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp tại 218 khu vực bỏ phiếu. Chỉnh trang khu vực, trồng, nhổ cỏ các đoạn đường hoa, cây xanh tại trục đường trên toàn địa bàn, gắn với tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến nhân dân trong thời điểm diễn ra bầu cử. 

Thông qua hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện, góp phần chung tay để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.  

Mạnh Thắng