Thứ 3, 03/10/2023, 10:22[GMT+7]

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải

Thứ 5, 20/05/2021 | 11:44:09
1,481 lượt xem

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Vũ Văn Hướng, Linh mục xứ Bắc Trạch, huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Trần Kim Kiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem TẠI ĐÂY

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Nguyễn Đức Thiêm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tiểu sử, chương trình hành động của ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tiểu sử, chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Tiền Hải. Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày