Thứ 2, 20/05/2024, 18:32[GMT+7]

Phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 5, 24/06/2021 | 23:53:10
9,009 lượt xem


Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

Kính thưa đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

Kính thưa đoàn chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa các vị đại biểu khách quý;

Thưa các vị đại biểu Quốc hội; thưa toàn thể các đồng chí, toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trước hết, thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh vừa được HĐND tỉnh bầu, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các cương vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chúng tôi nhận thức rằng, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó. Để hoàn thành trọng trách đó, chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình, xây dựng tập thể UBND tỉnh vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và những thành tựu đã đạt được; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; sống - làm việc theo Hiến pháp và pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

Tập thể UBND tỉnh và mỗi đồng chí Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên từng cương vị công tác nhận thức rõ trách nhiệm của mình, kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của UBND tỉnh qua các nhiệm kỳ; luôn cố gắng hết mình, sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước mắt, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho sự tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để triển khai thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành; đẩy mạnh cải cách hành chính ở cả 3 cấp chính quyền, trong đó trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong các thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy..., bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí!

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, các cấp trong tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; sự thống nhất trong nhận thức và hành động với tinh thần quyết tâm cao nhất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; để chúng ta tạo được sức mạnh tổng hợp, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, tạo đà cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn nữa của tỉnh trong những năm tới, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Một lần nữa, xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày