Thứ 4, 31/05/2023, 23:16[GMT+7]

Dấu ấn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Thứ 6, 30/07/2021 | 15:59:27
6,395 lượt xem
Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận tổ, ngày 23/7/2021.

Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 9/9 đại biểu tham dự. Tại phiên họp trù bị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp, bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình; phê chuẩn đồng chí Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Thái Bình.

Cũng tại kỳ họp, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Quyết định thành lập Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm các đồng chí đảng viên là đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình và chỉ định đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình giữ chức Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Ngoài đại biểu Nguyễn Khắc Định được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, còn lại 8/9 đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình được phê chuẩn làm ủy viên các Ủy ban của Quốc hội: đại biểu Ngô Đông Hải, Nguyễn Văn An là Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại biểu Lại Văn Hoàn, Nguyễn Văn Thân, Phan Đức Hiếu là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đại biểu Nguyễn Văn Huy là Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung là Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại biểu Trần Khánh Thu là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Theo chương trình làm việc, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV có 16 phiên họp tại hội trường, 5 phiên thảo luận tại tổ và 8 buổi họp đoàn. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia phát biểu 5 lượt ý kiến tại hội trường, 14 lượt ý kiến tại tổ và thảo luận về công tác nhân sự tại các buổi họp đoàn. Các bài phát biểu đều được chuẩn bị chu đáo, có sự tham vấn, thảo luận giữa các thành viên trong Đoàn nhằm phản ánh chính xác, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và nhân dân. Các đại biểu đã phát huy được năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của mình, đóng góp các ý kiến thiết thực, góp phần quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Cùng với đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã họp để tham gia thảo luận các tờ trình về cơ cấu số lượng, về dự kiến nhân sự các chức danh được bầu, phê chuẩn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực thảo luận các nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

Những ý kiến thảo luận đã bám sát thực tiễn của đất nước, của địa phương, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng phức tạp. Nội dung thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn, đại biểu Nguyễn Khắc Định nhất trí với kế hoạch định hướng trong 5 năm tới tập trung cho các công trình quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn, tạo sự lan tỏa để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, các dự án có tính liên kết vùng, liên kết địa phương, tạo đột phá để thu hút đầu tư xã hội, tức là dùng đầu tư công để làm “mồi”, để thu hút đầu tư tư. Về hệ thống các giải pháp, đại biểu nhấn mạnh và phân tích giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm linh hoạt, chủ động trong điều hành kế hoạch phát triển mới, kiểm chứng gắn với kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh...

Tham gia ý kiến vào các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề xuất một số nội dung như: Nâng cao chất lượng thể chế đầu tư công, đặc biệt là kịp thời rà soát, sửa đổi những quy định của pháp luật về đầu tư công; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo đột phá, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư; huy động nguồn lực tài nguyên cho đầu tư phát triển và đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công;...

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận tổ.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà phát biểu thảo luận tổ.

Thảo luận về nội dung phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Ngô Đông Hải đã có các ý kiến phân tích, đánh giá xác đáng tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021; đại biểu nêu một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới như cần phải có chiến lược phục hồi nền kinh tế trong tình hình mới, có kế hoạch giữ vững tăng trưởng đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định của nền kinh tế; giải quyết hiệu quả, tháo gỡ các điểm nghẽn như phân cấp, phân quyền, trách nhiệm, phương pháp giải quyết của các địa phương, đơn vị và người đứng đầu, điều phối, điều hòa các nguồn lực, tập trung đúng các điểm nghẽn, đúng địa chỉ, đúng thời điểm; đồng thời, phải tạo ra các động lực mới, các xung lực mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025...

Thống nhất với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Lại Văn Hoàn đã nêu một số kết quả, kinh nghiệm từ thực tiễn của tỉnh Thái Bình, từ đó tham gia cụ thể vào các tiêu chí, về bố trí nguồn lực cho chương trình đồng thời đề nghị cần phải dự kiến cho mục tiêu năm 2030 để chương trình thành một chặng đường và có tầm nhìn dài hạn.

Phát huy năng lực, trí tuệ và với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã góp phần xứng đáng vào thành công chung của kỳ họp.

Vũ Sơn Tùng

(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)