Chủ nhật, 16/06/2024, 06:00[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 10/09/2021 | 15:56:03
5,246 lượt xem
Sáng ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo đề xuất cơ chế chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong NTM mới giai đoạn 2021-2025.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã hoàn thành trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tất cả các xã, huyện, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó 4 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, có 17 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Bộ mặt nông thôn đổi mới toàn diện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch; nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp; kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển, vai trò của người dân nông thôn được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh nông thôn được bảo đảm.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các đại biểu kiến nghị, đề xuất bổ sung một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào các vấn đề giải quyết nợ đọng xây dựng NTM, môi trường nông thôn, nâng cao các tiêu chí NTM...

Đại biểu dự hội nghị.

Về dự thảo đề xuất cơ chế chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê”, hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng, thắp sáng toàn bộ trục đường thôn, đường nhánh cấp I trục thôn, đường qua khu dân cư tập trung, quan điểm thực hiện là nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, phần còn lại từ thu hút, vận động các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia. Mục tiêu trong năm 2021 triển khai thực hiện thí điểm mỗi huyện 10 xã, thành phố Thái Bình 1 xã; năm 2022 tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng; phấn đấu có 100% hệ thống đường giao thông qua khu dân cư được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trước năm 2025. Quá trình thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, người dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được; đồng thời bảo đảm an toàn, mỹ quan, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

Các đại biểu cho rằng mặc dù chưa có tiêu chí và hướng dẫn đánh giá về điện thắp sáng khu dân cư trong bộ tiêu chí NTM nhưng việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng khu vực nông thôn là cần thiết, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực nông thôn; thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị hóa nông thôn; đồng thời tạo cảnh quan môi trường, ánh sáng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi thường xuyên vào ban đêm của nhân dân, nhất là dịp lễ, tết.

Video: 100921_bi_thu_tinh_uy_tai_hoi_nghi_btv_lan_thu_25__tat_dat_tien_dat.mp4

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công. Với tác động của Nghị quyết, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được đẩy lên tầm cao mới, qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng NTM. Hiệu quả hơn cả là diện mạo nông thôn, cuộc sống người dân được nâng lên, tạo điều kiện để Thái Bình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an - ninh. Có được kết quả đó chính là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng. Thành quả đó tiếp tục tạo niềm tin, quyết tâm mới trong xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025.

Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng công cuộc xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: nhận thức, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân một số địa phương có lúc, có nơi còn chưa được nâng cao và chưa được phát huy dẫn đến việc thực hiện chưa đạt yêu cầu; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất, bài bản, đồng bộ; bất cập trong một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM...

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để giữ vững và phát huy thành quả xây dựng NTM trong thời gian tới Thái Bình tiếp tục phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được; chú trọng các tiêu chí tác động đến chất lượng cuộc sống, thu nhập của nhân dân cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; quyết tâm giải quyết triệt để các tồn đọng trong quá trình xây dựng NTM; đồng thời dồn lực, dồn sức đầu tư cho các địa bàn, khu vực có điều kiện, tiềm năng và thể hiện quyết tâm trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Bình sẽ có kế hoạch, phương pháp và lộ trình cụ thể, bảo đảm việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới vừa đạt được mục tiêu đã đề ra, vừa bảo đảm thực chất, chất lượng hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống của người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với việc đánh giá, tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 cũng như ban hành nghị quyết mới, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để rà soát, hoàn chỉnh dự thảo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về cơ chế chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây NTM giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý quá trình thực hiện không được cứng nhắc, dập khuôn máy móc, hình thức; cần phát huy được sự sáng tạo và vào cuộc rộng rãi của toàn dân, tuy nhiên không được để xảy ra tiêu cực, thiếu minh bạch, làm biến tướng, sai lệch chính sách của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đã thảo luận, thống nhất với đề nghị của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thái Bình lần thứ 10 xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 6 nghệ sĩ ưu tú của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.

Tin: Tất Đạt

 Ảnh: Thành Tâm


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày