Thứ 4, 31/05/2023, 22:17[GMT+7]

Triển vọng giống lúa TBR97

Chủ nhật, 03/10/2021 | 10:20:37
2,294 lượt xem
Giống lúa TBR97 được gieo cấy tại Thái Bình cho thấy đây là giống lúa dễ thâm canh, chống chịu sâu bệnh hại tốt, cứng cây, năng suất dự kiến đạt 60 – 65 tạ/ha. Ngoài ra, đây là giống ngắn ngày, rút ngắn được thời gian cây lúa đứng trên đồng.

Video: 0210-TBR97_-_THAIBINHSEED_web.mp4

 Lưu Ngần – Nguyễn Thơi