Thứ 6, 14/06/2024, 08:53[GMT+7]

Thái Thụy: Nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thứ 5, 07/10/2021 | 08:54:39
2,599 lượt xem
Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU). Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU tới ngư dân, chủ tàu cá; thực hiện tốt việc quản lý và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên địa bàn huyện.

Ngư dân huyện Thái Thụy sau chuyến vươn khơi.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 469 tàu khai thác thủy sản gồm: 163 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, 86 tàu từ 12m đến dưới 15m, 166 tàu từ 6m đến dưới 12m, 54 tàu dưới 6m. Thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU, huyện Thái Thụy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị chức năng, các xã, thị trấn ven biển triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU đến người dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng. Triển khai ký cam kết thực hiện chống khai thác IUU nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân trong thực thi pháp luật về thủy sản. Kết quả, huyện đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền với gần 400 lượt người tham dự; in, phát 500 tờ rơi cho chủ tàu cá, thuyền trưởng; phát nhiều tin, bài tuyên truyền trên Đài TTTH huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn ven biển. Trên địa bàn huyện có 450 chủ tàu khai thác thủy sản đã ký cam kết thực hiện chống khai thác IUU.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc quản lý và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được huyện triển khai quyết liệt. Từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, xã, thị trấn ven biển tăng cường công tác quản lý và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ đối với công tác quản lý tàu cá; thông báo các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thiết bị giám sát hành trình và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá ký cam kết thực hiện chống khai thác IUU. Đến nay, toàn huyện có 93% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khai thác thủy sản ngoài khơi đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Còn lại một số tàu cá chưa lắp đặt là do tàu hiện tại không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác, không tham gia khai thác ở địa phương hoặc tàu đã xuống cấp hiện đang nằm bờ. 

Anh Nguyễn Đăng Năng, xã Thụy Xuân, chủ tàu cá TB:90022TS cho biết: Đến nay, tàu cá của tôi đã lắp thiết bị giám sát hành trình được gần 1 năm. Thiết bị này giúp tàu biết vị trí đang khai thác có trong khu vực hợp pháp hay không. Khi lắp thiết bị giám sát hành trình, bà con ra khơi thêm an toàn để thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủy sản. Vì vậy, đa số ngư dân, chủ tàu cá ủng hộ việc lắp thiết bị này.

Thu mua hải sản tại bến cá Vĩnh Trà (thị trấn Diêm Điền). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn huyện hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó đáng lưu ý vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đã phát hiện 7 tàu cá trên địa bàn huyện khai thác vượt ranh giới biển và khu vực vịnh Bắc Bộ. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động liên lạc với chủ phương tiện, thuyền trưởng yêu cầu cho tàu quay lại, tiến hành mời chủ tàu, thuyền trưởng lên làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết không tái phạm. Ngoài ra, việc các tàu cá thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác còn rất thấp, mới chỉ đạt 27% (theo quy định chỉ thực hiện đối với những tàu có chiều dài từ 12m trở lên, giấy phép khai thác thủy sản còn thời hạn).

Theo ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện: Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn ven biển tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU tới người dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, nhất là tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng cố tình tắt thiết bị. Khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, bảo đảm kiểm soát 100% sản lượng và tổ chức thu nhật ký khai thác khi tàu cập cảng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến đi khai thác thủy sản và kiểm soát tàu khi cập bến, lên cá tại cảng cá; tuyệt đối không cho tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu tắt thiết bị giám sát hành trình xuất bến đi khai thác thủy sản...

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày