Chủ nhật, 14/07/2024, 18:18[GMT+7]

Kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy tỉnh

Thứ 2, 18/10/2021 | 10:05:26
1,499 lượt xem
Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hạ tầng mạng cơ yếu, công nghệ thông tin của Văn phòng Tỉnh ủy luôn được bảo đảm thông suốt, an toàn.

Theo đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung theo chương trình công tác và những vấn đề lớn, quan trọng, phát sinh trong thực tiễn để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, quyết định, chỉ đạo thực hiện với phương châm: Sâu sát, cụ thể, chuẩn chỉ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, bảo đảm các hoạt động diễn ra trên các địa bàn, lĩnh vực của tỉnh. Trong đó, nổi bật là đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, công điện, thông báo, kết luận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19, giữ vững ổn định tình hình, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tập trung cao, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban, ngành liên quan tham mưu cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu chuyên sâu, giúp cấp ủy tỉnh ban hành và triển khai thực hiện những chủ trương, đề án lớn, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Trong đó có một số văn bản rất quan trọng như: Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

Tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành 60 báo cáo; 14 chỉ thị, thông tri, kết luận; 71 thông báo kết luận; 33 kế hoạch và nhiều công văn chỉ đạo, điều hành công việc của cấp ủy tỉnh... bảo đảm chất lượng, đáp ứng kịp thời gian theo yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ hàng trăm hội nghị, cuộc làm việc của cấp ủy tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt quy trình phát hành văn bản đi, tiếp nhận, chuyển giao xử lý văn bản đến; quản lý văn bản, lập và nộp lưu hồ sơ hiện hành vào lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định.

Đồng chí Phạm Bá Trường, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ cho biết: 9 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp nhận 6.430 văn bản đến, phát hành 943 văn bản đi của cấp ủy tỉnh, 355 văn bản đi của Văn phòng Tỉnh ủy. Các văn bản ban hành đều đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, bảo đảm tính pháp lý, chính xác, kịp thời và có tính khả thi cao; đã thực hiện ký số 100% văn bản phát hành. Ngoài ra, Phòng đã tham mưu lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy biên soạn và xuất bản 6 tập văn kiện Đảng bộ tỉnh Thái Bình từ năm 2006 - 2020; thu thập và chỉnh lý tài liệu phông lưu trữ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2006 - 2020. Đến nay, kho lưu trữ của Tỉnh ủy đang lưu trữ và bảo quản 41 phông tài liệu, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng. Tuy số lượng công việc nhiều song chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành, bảo đảm tiến độ công việc.

Để góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, thời gian qua Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cấp ủy. Theo đồng chí Mai Đức Học, Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin: Từ đầu năm đến nay, Phòng đã tổ chức kết nối, bảo mật đường truyền phục vụ gần 40 hội nghị trực tuyến từ trung ương đến các điểm cầu của tỉnh bảo đảm chất lượng đường truyền ổn định, thông suốt; đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ một số hội nghị có sử dụng trình chiếu. Phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai thí điểm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình. Triển khai mã QR-Code để cán bộ, công chức, người lao động thực hiện việc quét mã khai báo y tế, đồng thời theo dõi, tổng hợp số liệu người ra, vào trụ sở Tỉnh ủy trên ứng dụng phần mềm. Hỗ trợ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai thử nghiệm phần mềm hệ thống quản lý thông tin cán bộ, công chức, công tác thi đua, khen thưởng, đào tạo của ngành Kiểm tra Đảng. Duy trì hoạt động nghiệp vụ cơ yếu đúng chế độ quy định, hoạt động thông suốt, an toàn, chính xác, kịp thời phục vụ tốt yêu cầu cung cấp thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh.

Phát huy truyền thống 91 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, nhất là trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 Tài liệu được thu thập, chỉnh lý và bảo quản tại Kho lưu trữ đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu.

Đào Quyên