Chủ nhật, 21/07/2024, 23:13[GMT+7]

100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022

Chủ nhật, 21/11/2021 | 14:54:05
1,390 lượt xem
Sáng ngày 21/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu chính gồm: Tổng cục Thuế; các cục thuế: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ và 57 đầu cầu tại cục thuế các tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đại diện một số bộ, ngành ấn nút kích hoạt hệ thống HĐĐT. Ảnh khai thác.

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai làm hai giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ) từ tháng 11/2021; giai đoạn 2 được triển khai tại 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, bảo đảm đến 1/7/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế. Việc áp dụng HĐĐT góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn; đồng thời, giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn cũng như sử dụng các ứng dụng kết nối tự động mà không cần lập các báo cáo thủ công như trước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những kết quả ngành Tài chính, ngành Thuế đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, phối hợp cùng các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế để đưa hệ thống HĐĐT vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, ngành Tài chính và ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý tài chính ngân sách nhà nước và quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường quán triệt trong toàn ngành tiếp tục xây dựng hoàn thiện hơn nữa hệ thống HĐĐT, bảo đảm thông tin dữ liệu chính xác, thống nhất, an toàn đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo điều kiện cho người nộp thuế; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về HĐĐT tới nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; xác định rõ triển khai hệ thống HĐĐT là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có kế hoạch, phương án, giải pháp cụ thể triển khai thành công hệ thống HĐĐT; cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc quản lý HĐĐT nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh Thái Bình.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Tài chính và ngành Thuế tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền dự thảo chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hiện hành, chú trọng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn về nền kinh tế, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững; tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách nhất là hệ thống chính sách thuế; tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy tính chủ động của ngân sách địa phương; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, chú tọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và đại diện các bộ, ngành liên quan đã ấn nút khởi động triển khai hệ thống HĐĐT tại điểm cầu Tổng cục Thuế; lãnh đạo UBND và cục thuế 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ ấn nút khởi động triển khai hệ thống HĐĐT tại điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Minh Hương