Thứ 5, 01/06/2023, 00:28[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Thứ 6, 14/01/2022 | 16:05:03
4,835 lượt xem
Sáng ngày 14/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 14122-tong_ket_cong_tac_tuyen_giao_nam_2021.mp4

Năm 2021, ban tuyên giáo các cấp, các ngành đã chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo với tinh thần chủ động, đổi mới. Nổi bật là đã tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị bằng hình thức trực tuyến; tổ chức 2 cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác”; tham mưu đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương… Các lĩnh vực của công tác tuyên giáo như: tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử đảng, khoa giáo, văn hóa văn nghệ đều được triển khai toàn diện, phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh... Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành, đơn vị được tăng cường, nhất là trong công tác tuyên truyền, tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2021 góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí đề nghị ban tuyên giáo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, nhất là các văn bản, chỉ thị mới của trung ương, của tỉnh để chuyển tải đến cán bộ, đảng viên nhanh nhất, kịp thời và chính xác nhất tạo sự đồng thuận cao trong toàn đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Một số nghị quyết mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung tuyên truyền như: Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và các cơ chế xây dựng nông thôn mới, cơ chế đầu tư cho sản xuất nông nghiệp... Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chủ trương, kết luận của trung ương và của tỉnh cũng như các kế hoạch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; lan tỏa các gương người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, phát hành. Các cơ quan báo chí ngoài các bài viết phản ánh gương người tốt việc tốt, cần tăng cường các bài viết mang tính chiến đấu cao; chủ động định hướng thông tin cho người dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, từ đó kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Chăm lo kiện toàn tổ chức hệ thống tuyên giáo các cấp; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cụ thể, coi công tác tuyên giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể đạt giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các đơn vị có đóng góp tích cực vào thành công của cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác”.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021. Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác” đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đơn vị đạt giải tập thể và tặng giấy khen cho 5 đơn vị có đóng góp tích cực vào thành công của cuộc thi.

 Đào Quyên