Thứ 2, 05/06/2023, 04:48[GMT+7]

Tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 6, 15/04/2022 | 18:30:36
10,715 lượt xem
Chiều ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 15422-_Giao_ban_d%C3%A2n_v%E1%BA%ADn_qu%C3%BD_I.mp4?_t=1650026020

Thời gian qua, công tác dân vận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất, triển khai các nội dung, chương trình công tác năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nền nếp. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thu hút đoàn viên, hội viên tham gia; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai đến cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quý II/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong quý I/2022; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, hiến đất làm đường, công tác an sinh xã hội. Chủ động, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, triển khai xây dựng các mô hình bảo đảm hiệu quả, thiết thực; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chất lượng công chức thực thi công vụ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Phối hợp theo dõi, chỉ đạo đại hội hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên các cấp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Xuân Phương

Ảnh: Thành Tâm