Chủ nhật, 21/07/2024, 23:48[GMT+7]

Thành phố: Triển khai hóa đơn điện tử

Thứ 3, 17/05/2022 | 08:29:50
1,044 lượt xem
Triển khai hóa đơn điện tử đang là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, với ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Sau hơn 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử, thành phố Thái Bình đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư mới.

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Trước khi bắt đầu triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, Chi cục đã chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; cán bộ công chức được đào tạo, tập huấn chính sách, quy trình hóa đơn điện tử. Thực hiện rà soát, phân loại người nộp thuế là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định. Thông báo về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử, các quy định mới về hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong suốt quá trình triển khai, các bộ phận nghiệp vụ luôn đồng hành hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức như trực tiếp tại bộ phận một cửa, đối thoại trực tuyến, qua công văn, phương tiện thông tin đại chúng, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn, đường dây nóng.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 800 tổ chức, cá nhân đã áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định mới, đạt gần 30% trên tổng số người nộp thuế, chưa đạt so với kỳ vọng. Quá trình triển khai hóa đơn điện tử đã nảy sinh một số vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ như điều kiện hạ tầng kỹ thuật và trình độ công nghệ thông tin của một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh còn hạn chế. Người nộp thuế kê khai sai thông tin về địa chỉ, người đại diện pháp luật, đăng ký sai loại hóa đơn, đơn vị sáp nhập không thay đổi chữ ký số. Các đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC còn lúng túng khi chuyển đổi hóa đơn theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bên cạnh đó, còn tình trạng người nộp thuế không thực hiện đúng trình tự đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và hủy hóa đơn đã phát hành theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh. Một số đơn vị tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng khiến Chi cục Thuế gặp khó khăn trong việc liên hệ để hủy hóa đơn còn tồn và chuyển sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Để hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch, UBND thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan của thành phố tăng cường tuyên truyền về những lợi ích, nội dung mới của hóa đơn điện tử. Chỉ đạo các đội chuyên môn nghiệp vụ, giao chỉ tiêu cho từng cán bộ thường xuyên rà soát, đôn đốc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng thời gian quy định. Công bố đường dây nóng tại Chi cục Thuế. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn để có các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng và hỗ trợ người nộp thuế trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp thực hiện chuyển đổi cho tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Phấn đấu đến 31/5/2022 hoàn thành 90% và đến 20/6/2022 hoàn thành 100% số tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đang hoạt động trên địa bàn.

Minh Nguyệt