Thứ 3, 23/07/2024, 18:44[GMT+7]

Các khu công nghiệp quan tâm xử lý nước thải

Thứ 6, 27/05/2022 | 08:43:03
5,564 lượt xem
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh được quan tâm và đang có chuyển biến rõ nét. Các doanh nghiệp đã chủ động thu gom nước thải và đấu nối vào khu xử lý nước thải tập trung theo quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh vận hành 24/24 giờ.

Để xử lý lượng nước thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra môi trường, thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của các doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 6/6 KCN đã đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung với tổng khối lượng nước thải phát sinh gần 12.000m3/ngày đêm. Các doanh nghiệp trong KCN đã chủ động đấu nối nước thải sản xuất và sinh hoạt vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Cùng với đó, tại các KCN, một số doanh nghiệp có nước thải phát sinh lưu lượng lớn được miễn trừ đấu nối, đã xây dựng và đưa vào vận hành các trạm xử lý nước thải riêng như Công ty TNHH May Texhong Thái Bình công suất 6.000m3/ngày đêm, Công ty TNHH Công nghiệp Shengfang công suất 800m3/ngày đêm, Công ty TNHH Công nghiệp Tactician công suất 800m3/ngày đêm...

Trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh đi vào vận hành từ năm 2012, công suất 4.650m3/ngày đêm với nhiệm vụ xử lý nước thải cho các doanh nghiệp tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, KCN Phúc Khánh và cụm công nghiệp Phong Phú. Từ tháng 8/2019, trạm xử lý nước thải KCN Nguyễn Đức Cảnh được bàn giao cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Green Eden Hà Nội quản lý, vận hành. Sau khi tiếp nhận, Công ty đã tập trung nguồn lực cải tạo toàn bộ hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến. Hiện tại đã có hơn 40 doanh nghiệp đấu nối xử lý nước thải tại trạm với công suất đang hoạt động từ 1.200 - 1.500m3/ngày đêm, đạt khoảng 35 - 40% tổng công suất thiết kế. 

Ông Nguyễn Việt Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh, trạm đã thực hiện nghiêm công nghệ xử lý hóa lý kết hợp vi sinh tự sinh với dây chuyền công nghệ điều khiển tự động và bán tự động. Bên cạnh đó, trạm còn có các công trình phụ trợ bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời, phân công cán bộ, công nhân kỹ thuật trực 24/24 giờ để theo dõi và khắc phục sự cố kịp thời trong quá trình vận hành. Hàng năm, ngoài việc lấy mẫu quan trắc của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị định kỳ 3 tháng/lần tự lấy mẫu phân tích. Dựa vào kết quả quan trắc cho thấy tính chất của nước thải đầu vào trạm xử lý đều có hàm lượng ô nhiễm cao và có sự biến động, đặc biệt là 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, sau khi qua hệ thống xử lý, nước thải đều đạt các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngay khi bắt đầu xây dựng hạ tầng tại KCN Phúc Khánh, Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín đã chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Công ty đã đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải hiện đại, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp của Đài Loan. Nước thải của các doanh nghiệp được dẫn đến đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng. 

Ông Nguyễn Dũng Anh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Thái Bình Xanh cho biết: Đơn vị đang vận hành trạm xử lý nước thải tập trung thuộc Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín (KCN Phúc Khánh). Hiện có 22 doanh nghiệp đấu nối với công suất thu gom gần 1.000m3/ngày đêm, chiếm khoảng 50% tổng công suất của trạm thiết kế ban đầu. Nước thải của các doanh nghiệp được dẫn đến đường ống thu gom chung KCN, các trạm bơm đẩy về bể thu chung của trạm xử lý và qua đồng hồ đo lưu lượng. Sau đó đưa vào bể tổng hợp để thực hiện xử lý hóa lý và sinh học loại bỏ cặn lơ lửng, giảm COD, BOD và các chất hữu cơ, các vi sinh vật có hại. Nước được thải ra môi trường nằm trong mức tiêu chuẩn xả thải cột A, giá trị C. Cùng với đó, hệ thống quan trắc tự động hoạt động 24/24 giờ, sẽ lấy mẫu nước đã qua xử lý trước khi thải ra sông Bạch, tự động đo các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải có vượt quá tiêu chuẩn TCVN. Qua biểu đồ đánh giá diễn biến chất lượng nước thải xả vào sông Bạch, các thông số ô nhiễm đều thấp hơn nhiều so với quy định. Các chất thải như pH, BOD5, COD... đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT. Hàng năm Công ty duy trì 4 lần quan trắc đánh giá tác động môi trường, kịp thời có phương án khắc phục, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 6 tháng/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Minh Nguyệt