Chủ nhật, 28/05/2023, 22:41[GMT+7]

Hưng Hà: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Thứ 3, 09/08/2022 | 18:32:45
1,753 lượt xem
Chiều ngày 9/8, Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện Hưng Hà tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

Ban Dân vận Huyện ủy và Công an huyện Hưng Hà ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

Nội dung ký kết gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh, của huyện về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân về công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, nhất là người đứng đầu trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo. Nắm chắc và dự báo tình hình nhân dân, dư luận xã hội, nhất là tín ngưỡng tôn giáo, những vấn đề nổi cộm trong nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở. Đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa". Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện pháp luật dân chủ, tiếp công dân, tham gia đối thoại, hòa giải ở cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quán triệt, học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Ngay sau lễ ký kết, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho phó bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận, trưởng công an, thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền 35 xã, thị trấn.

Trúc Lành
(Đài TT-TH Hưng Hà)