Thứ 4, 31/05/2023, 07:00[GMT+7]

Xây dựng lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai

Thứ 4, 31/08/2022 | 08:06:34
413 lượt xem
Tình hình thiên tai năm 2022 được dự báo tiếp tục diễn biến bất thường, trong khi tỉnh ta là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều hình thái khí hậu cực đoan. Vì vậy, việc chủ động, tích cực xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) nhằm ứng phó, xử lý, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đang được ngành nông nghiệp và các địa phương tích cực triển khai thực hiện.

Kiểm tra vật tư, thiết bị dự trữ tại kho vật tư dự trữ huyện Đông Hưng.

Để bảo đảm an toàn các tuyến đê, kè, cống và tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão năm nay, thực hiện Luật phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng và củng cố đội xung kích PCTT cấp xã, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn ban chỉ huy PCTT và TKCN và xây dựng, kiện toàn đội xung kích PCTT phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định.

Hiện nay, lực lượng xung kích PCTT cấp xã của tỉnh có 32.450 người xây dựng ở toàn bộ 260 phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, gồm chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên, công an. Lực lượng này đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện PCTT theo phương châm “4 tại chỗ” của địa phương với các nhiệm vụ: Bảo quản vật tư, trang thiết bị dự trữ; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền...; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê; tham gia hộ đê và xử lý giờ đầu các sự cố về đê, kè, cống. Đồng thời, tổ chức sơ tán dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, nhân dân khi thiên tai xảy ra; xử lý các tình huống sự cố kịp thời trước, trong và sau thiên tai xảy ra; hướng dẫn, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai...

Thụy Hải (Thái Thụy) là xã ven biển nên thường xuyên chịu tác động trực tiếp của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hay các đợt triều cường. Xã có 3,2km đê biển mặc dù đã được tỉnh đầu tư xây dựng kiên cố song hiện tuyến đê chỉ có khả năng chống chịu được sức gió bão cấp 9, cấp 10. Ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện, xã đã thành lập lực lượng xung kích PCTT 150 người, là những thanh niên khỏe mạnh, nhiệt tình và lực lượng dân quân... Để lực lượng xung kích PCTT hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khi xử lý các tình huống thiên tai, xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành các kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, TKCN.  Bước vào mùa mưa bão, những người thuộc biên chế lực lượng xung kích PCTT được các thôn, xóm rà soát kỹ, thường xuyên làm việc và có mặt ở địa phương để khi có áp thấp nhiệt đới hay bão đổ bộ vào địa bàn là có thể tập trung ngay để sẵn sàng nhận nhiệm vụ ứng cứu hộ đê, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân sơ tán; nhắc nhở các chủ ao, đầm vào nơi tránh trú an toàn; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và khôi phục sản xuất...

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để xây dựng lực lượng xung kích PCTT theo hướng chính quy, hoạt động hiệu quả cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương; lực lượng này cần được trang bị các trang thiết bị bảo hộ PCTT và TKCN cơ bản; lấy lực lượng dân quân, tự vệ làm nòng cốt và bổ sung kịp thời những thanh niên thường xuyên có mặt tại địa phương. Các địa phương cần rà soát danh sách để kiện toàn cho phù hợp, bảo đảm kịp thời huy động khi có tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống thiên tai cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã thông qua các cuộc diễn tập. Việc phân, giao nhiệm vụ cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã phải cụ thể, sát thực tế để tổ chức thực hiện; duy trì thường xuyên hoạt động của lực lượng xung kích PCTT, nhất là trong mùa bão, lũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò quan trọng của lực lượng xung kích PCTT để mỗi thành viên trong lực lượng nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như dành được sự quan tâm ủng hộ của nhân dân địa phương. Có kế hoạch bố trí kinh phí hỗ trợ và thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích PCTT. Hàng năm có cơ chế hỗ trợ cho ngân sách địa phương về phụ cấp, quần áo bảo hộ, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng xung kích PCTT.

Việc chủ động xây dựng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của lực lượng xung kích PCTT để xử lý các tình huống thiên tai khi có yêu cầu là giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong mùa mưa bão năm nay.

Lực lượng xung kích PCTT kết hợp lực lượng canh coi cừ sách chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 

Nguyễn Thơi