Thứ 2, 01/03/2021, 03:54[GMT+7]

Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tư pháp

Thứ 2, 08/02/2021 | 09:01:54
6,624 lượt xem
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình, Phòng Tư pháp thành phố đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ tư pháp phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) hướng dẫn người dân kê khai thủ tục làm giấy khai sinh.

Trưởng phòng Tư pháp thành phố Đỗ Thị Phương Thảo cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, với nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân; hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Năm 2020, đã tổ chức 53 cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiếp cận thông tin... Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý, phổ biến quy định pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo cho nhân dân xã Vũ Lạc; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tư vấn pháp luật cho phụ nữ, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới... cho 300 hội viên chủ chốt ở cơ sở. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, Phòng Tư pháp thành phố còn thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. Năm 2020, đã phối hợp với các phòng, ban tham mưu UBND thành phố kiểm tra, xử lý 90 trường hợp vi phạm; UBND phường, xã đã kiểm tra, xử lý trên 450 trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, phòng, chống dịch Covid-19. Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, trên cơ sở các quy định của pháp luật, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch. 100% phường, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ phần mềm thống kê ngành Tư pháp và kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi từ phần mềm đăng ký khai sinh điện tử sang cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. UBND thành phố đã thực hiện đăng ký 8 sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thay đổi cải chính hộ tịch 143 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 132 trường hợp; UBND phường, xã đăng ký khai sinh cho trên 3.300 trường hợp, khai tử gần 1.000 trường hợp, đăng ký kết hôn hơn 700 trường hợp, chứng thực trên 80.000 việc.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp hộ tịch, những năm qua Đảng ủy, UBND phường Kỳ Bá luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch... Địa phương cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, ổn định chính trị, an ninh trật tự. Trong năm 2020 đã giải quyết gần 6.000 lượt giao dịch hành chính, trong đó xác định chữ ký trên 2.000 trường hợp, chứng thực bản sao trên 1.500 lượt người. Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch với trên 700 sự kiện hộ tịch phát sinh tại địa phương như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, cải chính hộ tịch, cha nhận con, nuôi con nuôi; thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, đăng ký thường trú cho gần 300 trẻ em. Việc thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch bảo đảm đúng quy định, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, công chức tư pháp - hộ tịch phường Kỳ Bá cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về hộ tịch, hộ khẩu thông qua các buổi họp tổ dân phố và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội nên người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Cùng với đó, chúng tôi luôn thực hiện tốt 3 không: không gây phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần và không trễ hẹn.

Để phát huy hiệu quả công tác tư pháp, thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nâng cao chất lượng hoạt động qua mạng văn phòng điện tử liên thông.

Minh Nguyệt