Chủ nhật, 05/02/2023, 08:35[GMT+7]

Tuyên truyền pháp luật lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng

Thứ 2, 29/08/2022 | 18:02:10
5,013 lượt xem
Chiều ngày 29/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng cho các thương nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các thương nhân, doanh nghiệp ký cam kết với Cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

 Các thương nhân và doanh nghiệp được phổ biến những nội dung cơ bản, quan trọng của các Luật: Thương mại, Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Giá, Đầu tư, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số văn bản dưới luật quy định về an toàn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thương nhân trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu khí, LPG/LNG/CNG.

Ngoài ra, các thương nhân và doanh nghiệp phấn phối, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn còn được phổ biến những hành vi bị cấm, các hình thức xử lý của cơ quan chức năng xử phạt nếu vi phạm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng tổ chức cho các thương nhân, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không vi phạm, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định.

Khắc Duẩn