Thứ 2, 05/12/2022, 17:37[GMT+7]

Đông Hưng: Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ 6, 04/11/2022 | 17:47:46
3,657 lượt xem
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 4/11, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đối với lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; cán bộ chuyên môn (địa chính, quân sự, công an, tư pháp) cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được giới thiệu một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020: Các nguyên tắc xử phạt; mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môn trường, giao thông, an ninh trật tự… Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số nội dung Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ xử lý VPHC về vi phạm quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự; kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC và những kỹ năng, yêu cầu trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ này trong thực tiễn.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các cấp trong huyện Đông Hưng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản luật quy định về xử lý VPHC theo thẩm quyền có hiệu quả, góp phần xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiến tới xây dựng nền hành chính pháp luật ở các xã, thị trấn.

Hoàng Linh – Mạnh Tuấn
(Đài TT-TH Đông Hưng)