Thứ 3, 31/01/2023, 23:20[GMT+7]

Vũ Thư: Hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính

Thứ 3, 29/11/2022 | 16:42:50
9,747 lượt xem
Sáng ngày 29/11, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ở một số nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn được phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu được hỗ trợ giải đáp, tháo gỡ vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

Hội nghị nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Quỳnh Lưu