Thứ 4, 01/02/2023, 16:00[GMT+7]

Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành

Thứ 3, 10/01/2023 | 17:02:53
7,969 lượt xem
Chiều ngày 10/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác phổ biến, GDPL năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, công tác phổ biến, GDPL được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, GDPL các cấp đi vào nền nếp. Sự phối hợp giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, GDPL được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả với các hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Năm 2022, toàn tỉnh tổ chức 1.658 buổi tuyên truyền, phổ biến, GDPL trực tiếp, thu hút sự tham gia của 145.975 lượt người. Nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao. Năm 2022, các tổ hòa giải tiếp nhận 1.778 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công chiếm trên 70%, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt số lượng vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị trong năm 2023, các thành viên trong Hội đồng tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến, GDPL. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo quán triệt đẩy đủ và thực hiện hiệu quả nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, GDPL, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, GDPL. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, GDPL; tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2022, 2023. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các văn bản pháp luật liên quan đến nghĩa vụ quân sự; giao thông; đất đai; môi trường; phòng chống tai tệ nạn xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chế độ chính sách đối với người có công; quy định về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… Lấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân là thước đo kết quả công tác phổ biến, GDPL. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác phổ biến, GDPL. Triển khai thực hiện ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các ngành công an, kiểm sát, tòa án và thanh tra các cấp thường xuyên tăng cường truyền thông thông qua hoạt động xét xử lưu động; tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, GDPL năm 2023 tại một số sở, ngành, huyện, thành phố và trường học.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, GDPL.

Tin: Đào Quyên
Ảnh: Thành Tâm