Thứ 5, 30/03/2023, 16:03[GMT+7]

Thành phố: Triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện một số dự án

Thứ 5, 23/02/2023 | 17:55:34
4,310 lượt xem
Chiều ngày 23/2, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Thái Bình triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư, công trình công cộng xã Phú Xuân và kế hoạch tổ chức cưỡng chế dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao.

Các đại biểu dự họp.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thành phố đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án để phổ biến các văn bản liên quan, chế độ chính sách, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức kiểm đếm tài sản, cây cối hóa màu trên đất; lập, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB)…

Đến nay, cơ bản các hộ dân đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên còn một số hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ì, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo xã Phú Xuân phát biểu tại cuộc họp.

Tại dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư, công trình công cộng xã Phú Xuân còn 14 hộ gia đình, cá nhân, với 5.578,1m2, trong đó 13 hộ có đất nông nghiệp, 1 hộ đất ở. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao còn 5 hộ gia đình, cá nhân, trong đó phường Trần Lãm 1 hộ, 4 hộ xã Vũ Chính.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công. Quy trình tổ chức bảo đảm công khai, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB trực tiếp đến các hộ gia đình, cá nhân để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Cơ bản các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao đã bàn giao mặt bằng.

Đức Dũng