Thứ 2, 27/03/2023, 23:33[GMT+7]

Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Thứ 5, 09/03/2023 | 14:25:38
1,163 lượt xem
Ngày 27/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay. Cuốn Cẩm nang được xây dựng thành 03 phiên bản: Bản in, bản điện tử và video clip.

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình giới thiệu cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm trên không gian mạng của người sử dụng Internet cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết, ứng phó và xử lý có hiệu quả với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng tăng trên không gian mạng hiện nay.

Link sách điện tử và video clip có thể truy cập tại:

http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html; 

https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view;

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-le-ra-mat-%E2%80%9Ccam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang%E2%80%9D/107941.