Thứ 6, 01/03/2024, 10:58[GMT+7]

Tiếp tục xây dựng nền tư pháp toàn diện phục vụ yêu cầu phát triển đất nước

Thứ 2, 25/12/2023 | 17:36:57
5,091 lượt xem
Chiều 25/12, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành tư pháp được thực hiện thống nhất, đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bộ, ngành tư pháp tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật... Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được xây dựng, vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao, thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước. Số vụ việc trợ giúp pháp lý tố tụng cao nhất từ trước đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, 13.079/37.153 văn bản quy phạm pháp luật được toàn ngành tư pháp tiếp nhận, phân loại, kiểm tra theo thẩm quyền; các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 1.464.569 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 triệu lượt người; 10.596 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 95.2%); cả nước tiếp nhận, hòa giải thành 259.544/302.172 vụ việc; các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 1.609.462 việc, với trên 211.073 tỷ đồng…, góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành tư pháp thời gian qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân viên toàn ngành cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách thể chế, tập trung sửa đổi luật, các chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành tư pháp đáp ứng với điều kiện thực tế. Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án luật trong năm 2024. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định hiện hành liên quan đến pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật, tăng cường công tác giáo dục phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày