Thứ 3, 28/05/2024, 05:07[GMT+7]

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55:42
7,108 lượt xem
Chiều ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố ký cam kết thực hiện các nội dung tại hội nghị.

Thời gian qua, toàn ngành đã tích cực triển khai đầy đủ các văn bản của các cấp, các ngành về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống của học sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh vẫn còn gặp nhiều nhiều khó khăn, hạn chế như: một số cán bộ quản lý, giáo viên tại một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, chưa quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác tuyên truyền chưa thực hiện thường xuyên, một số hình thức triển khai chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh; công tác phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan chức năng còn hạn chế…

Đại diện các trường THPT trên địa bàn tỉnh ký cam kết thực hiện các nội dung tại hội nghị.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ký cam kết thực hiện các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, 8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố, 8 trường THPT và 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ký cam kết thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội cho học sinh trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện bản cam kết, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về các nội dung trên; cam kết thực hiện và xác định đây là tiêu chí thi đua hàng năm đối với các tập thể, cá nhân. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt của công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

                                                                        Đặng Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày