Thứ 2, 15/07/2024, 11:25[GMT+7]

Quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Thứ 6, 05/07/2024 | 15:31:03
4,239 lượt xem
Sáng ngày 5/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Lãnh đạo Cục Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt những điểm mới của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Trong thời gian 1 ngày, Cục Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt những điểm mới của Luật Tài nguyên nước năm 2023; Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép dịch vụ tài nguyên nước; Thông tư 04/2024/TT-BTNMT quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước; Thông tư 05/2024/TT-BTNMT quy định về di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Các đại biểu dự hội nghị.

Luật Tài nguyên nước năm 2023, gồm 10 chương, 86 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ nước Việt Nam. Luật đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thông qua 4 nhóm chính sách, gồm: Bảo đảm an ninh nguồn nước; xã hội hóa ngành nước; kinh tế tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày