Thứ 2, 15/07/2024, 11:24[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024

Thứ 4, 10/07/2024 | 17:42:15
4,505 lượt xem
Sáng ngày 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2024, ngành tư pháp đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương để triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp. Nổi bật là: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành. Công tác thẩm định VBQPPL được chú trọng, nâng cao; việc kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện kịp thời, góp phần bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hợp tác quốc tế về pháp luật đạt được nhiều kết quả quan trọng.  Những kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tại Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2024, ngành tư pháp đã triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều nội dung về xây dựng thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu với hình thức đa dạng, phong phú. Việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hành chính - bổ trợ tư pháp được tăng cường. Hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch, đấu giá tài sản đạt kết quả tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số trong giải quyết thủ tục hành chính được tăng cường…

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận làm rõ kết quả đạt được, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư pháp trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các vấn đề: kinh nghiệm thực hiện số hóa sổ hộ tịch; công tác đấu giá tài sản; khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; cấp phiếu lý lịch tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ngành tư pháp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị các cơ quan tư pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quán triệt, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hệ thống thi hành án dân sự… Ngành tư pháp các địa phương bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của Bộ, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trịnh Cường

 

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày