Thứ 4, 31/05/2023, 22:31[GMT+7]

Giám sát triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện Thái Thụy

Thứ 6, 07/10/2022 | 18:12:42
6,404 lượt xem
Chiều ngày 7/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Video: 071022-THUONG_TRUC_HDND_TINH_GIAM_SAT_CONG_TAC_THU_HOI_DAT_BOI_THUONG_TAI_HUYEN_THAI_THUY.mp4?_t=1665146820

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát. 

Giai đoạn từ 2018 – 2020, UBND huyện Thái Thụy đã thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện 3 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Tổng diện tích đất thu hồi gần 11 ha, số hộ có đất thu hồi 130 hộ, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng đã duyệt trên 15,5 tỷ đồng. Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, Thái Thụy đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, phối hợp thực hiện. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được đại đa số người dân đồng thuận, chấp hành. Trong đó dự án đầu tư xây dựng đường nối từ cầu sông Hóa đến quốc lộ 37 nhận được sự đồng thuận của 91/91 hộ gia đình, cá nhân; dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền nhận được sự đồng thuận của 39/39 hộ gia đình, cá nhân. Việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã được tuân thủ quy định của pháp luật, vận dụng linh hoạt vào điều kiện của từng địa phương, trong từng thời điểm; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất; việc công khai minh bạch trong chủ trương thu hồi đất, lập thẩm định và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng cơ bản được bảo đảm nên đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, tự giác chấp hành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án, nhất là dự án trọng điểm.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy giải trình, làm rõ các vấn đề thành viên đoàn giám sát nêu.  

Tại buổi giám sát, các đại biểu cơ bản thống nhất với kết quả báo cáo của huyện về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề về việc thực hiện trình tự thu hồi đất; tiến độ hoàn thành các dự án; giải pháp đối với hộ thu hồi nhiều đất nông nghiệp, cơ chế bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp cho phù hợp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, nhất là cách làm sáng tạo, quyết liệt của huyện Thái Thụy. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, nhất là người dân để thực hiện các dự án; quyết tâm hơn nữa trong tổ chức thực hiện, nêu cao trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo bảo đảm tổ chức thực hiện chính xác, đúng luật; quan tâm hơn nữa đến công tác đền bù, bồi thường, thực hiện tái định cư. Tiếp tục rà soát lại các dự án, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý nhà nước về đất đai. Phối hợp với các sở, ngành để thực hiện tốt hơn nữa trong quá trình thực hiện các dự án.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các đại biểu giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Đoàn khảo sát thực tế việc triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền. 

Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế việc triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền.

Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Thu Thủy