Thứ 6, 19/04/2024, 01:15[GMT+7]

Vũ Thư: 237 khách hàng mới được vay vốn tín dụng chính sách

Thứ 3, 01/11/2022 | 19:41:07
12,577 lượt xem
Đến hết tháng 9/2022, huyện Vũ Thư huy động tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên 439 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay tín dụng chính sách đạt trên 439 tỷ đồng, đạt 99,15% kế hoạch năm và tăng 8,88% so với tháng 12/2021. Trong 9 tháng đầu năm, huyện có 237 khách hàng được giải ngân vốn tín dụng chính sách với số tiền 17,3 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm 2022), chủ yếu là chương trình tín dụng giải quyết việc làm, mua, xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, hộ nghèo, gia đình chính sách đã đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nuôi con học tập, xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định và cải thiện cuộc sống. Hạn chế là hiện tỷ lệ nợ quá hạn cao, 10/30 xã, thị trấn có nợ quá hạn và khoanh nợ; toàn huyện có 20 món vay trên 3 tháng không hoạt động với số tiền gốc là 346 triệu đồng.

Những tháng cuối năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tranh thủ khai thác các nguồn vốn, giải ngân các chương trình tín dụng, phấn đấu vượt chỉ tiêu giao. Huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo; tích cực thu hồi nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng quy định.

Quỳnh Lưu