Thứ 2, 05/06/2023, 04:46[GMT+7]

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ 5, 22/12/2022 | 11:12:20
7,473 lượt xem
Sáng ngày 22/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Video: 221222_-_DOI_MOI_TRONG_CONG_TAC_DAN_VAN-S1.mp4?_t=1671704668

Năm 2022, công tác dân vận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các nội dung công tác vận động quần chúng. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh theo phương châm gần dân, sát dân, nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân từng bước đi vào nền nếp. Hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất, triển khai các nội dung chương trình công tác năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên, phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.  

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả công tác dân vận của tỉnh năm 2022 đã đóng góp tích cực vào việc thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các đồng chí đề nghị cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới và tăng cường phối hợp làm tốt công tác dân vận giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác dân vận cần hướng mạnh hơn về cơ sở, bám dân và nắm chắc địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân. Tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội, tạo cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính và đạo đức công vụ. Duy trì thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa. Chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy ban dân vận các cấp và khối dân vận cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp dân vận của Đảng.  
Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích.  Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen  cho tập thể, cá nhân đạt thành tích phong trào thi đua ,mô hình dân vận khéo .  

Năm 2022, tỉnh Thái Bình có 40 đồng chí được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”. Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 8 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, đơn vị của tỉnh. Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và phong trào thi đua “dân vận khéo” năm 2022.

  Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm