Chủ nhật, 04/06/2023, 01:28[GMT+7]

Tham mưu hoàn thiện quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông

Thứ 5, 29/12/2022 | 16:20:04
12,943 lượt xem
Sáng ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo ban, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành ủy. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Năm 2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Việc tổng kết, ban hành chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022 - 2026; quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, quy định cụ thể về quản lý biên chế tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép. Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là về công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác phối hợp tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm tập trung cần thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị năm 2023, toàn ngành chủ động tập trung nghiên cứu tham mưu cho các cấp ủy triển khai tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng nhất là 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về: tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026 - 2031. Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân. Kết hợp hài hòa giữa xây và chống; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời lãnh đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược bảo đảm sự nối tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ. Kiên trì thực hiện “có vào có ra, có lên có xuống” trong công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ở các cấp, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,   Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng cờ thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng cho 5 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

 Đào Quyên

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày