Thứ 6, 19/04/2024, 01:45[GMT+7]

Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình

Thứ 5, 09/03/2023 | 17:37:20
19,290 lượt xem
Chiều ngày 9/3, tại trụ sở Tỉnh uỷ Thanh Hóa diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2013 – 2023 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Thái Bình.

Dự hội nghị về phía KTNN có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng KTNN. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo KTNN và 4 tỉnh: Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình dự hội nghị.

 Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2013 – 2023, trên cơ sở phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan đã được xác định cụ thể trong quy chế phối hợp công tác. Qua quá trình thực tế thực hiện cho thấy việc ban hành quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh là cần thiết; các nội dung phối hợp là thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ bản đã được triển khai thực hiện đầy đủ. Kết quả đạt được của hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các bên. Hàng năm thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã tư vấn và giúp HĐND tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước. Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của HĐND, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình; phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, Luật Ngân sách nhà nước và Luật KTNN sửa đổi bổ sung. Theo đó, các bên đề xuất phương hướng trong thời gian tới điều chỉnh, bổ sung một số điều và nội dung của quy chế phối hợp để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các Đoàn kiểm toán trong việc khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số phù hợp với Luật KTNN sửa đổi bổ sung…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng KTNN nhấn mạnh tầm quan trọng của quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND các tỉnh. Đồng chí mong muốn chính quyền địa phương 4 tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với KTNN gương mẫu đi đầu trong giám sát hoạt động kiểm toán, phòng chống tốt các hành vi tham nhũng tiêu cực. Đồng chí khẳng định trong thời gian tới KTNN luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cũng như đạo đức công vụ cho các kiểm toán viên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đã diễn ra nghi thức ký quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh: Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình. Trong đó, quy chế phối hợp mới giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND tỉnh Thái Bình có 3 chương và 10 điều với nội dung phối hợp gồm xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, giám sát hoạt động kiểm toán và kiểm toán viên Nhà nước… Phương thức phối hợp sẽ là trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động kiểm toán, hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý, điều hành ngân sách địa phương và kết quả hoạt động kiểm toán; cử cán bộ, công chức tham gia phối hợp công tác; phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tổ chức giao ban định kỳ hàng năm giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Thái Bình. Trường hợp phát sinh công việc đột xuất cần sự phối hợp thì cơ quan có nhu cầu phối hợp phải thông báo và đề xuất bằng văn bản để các bên cùng phối hợp giải quyết.

Tại hội nghị, lãnh đạo KTNN đã trao kỷ niệm chương cho 12 cá nhân của 4 tỉnh: Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình có đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành kiểm toán.

Sau hội nghị, các đồng chí lãnh đạo KTNN và 4 tỉnh: Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở KTNN khu vực XI, tại thành phố Thanh Hoá.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày