Thứ 5, 23/05/2024, 07:12[GMT+7]

Phát huy dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, quyết định đúng đắn các vấn đề, vì sự phát triển của tỉnh, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân

Thứ 3, 11/07/2023 | 09:51:30
17,872 lượt xem
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Video: 110723-PH%C3%81T_BI%E1%BB%82U_KHAI_M%E1%BA%A0C_C%E1%BB%A6A_%C4%90%E1%BB%92NG_CH%C3%8D_CH%E1%BB%A6_T%E1%BB%8ACH_H%C4%90ND_T%E1%BB%88NH.mp4?_t=1689044489


Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội!

Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đại biểu khách quý!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh rất vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các vị đại biểu khách quý về dự kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

6 tháng đầu năm 2023, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát tiển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới do cuộc xung đột giữa Nga và Ucraine kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu; giá một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Trước những khó khăn, thách thức đó, phát huy những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được của năm 2022 cùng với sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, chúng ta đã khẩn trương, quyết liệt triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nhờ đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt 7,77%; kết quả này giúp tỉnh Thái Bình giữ vững vị trí là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố và thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng; trong đó công nghiệp tăng 15,17%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng và thứ 3 cả nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở tốp đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội được bảo đảm; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nền nếp với nhiều nội dung đổi mới có hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, chúng ta nhìn nhận rằng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần được tập trung tháo gỡ, khắc phục, đó là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra; hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; việc tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) đạt thấp. Vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường ở một số nơi vẫn còn tiếp diễn; xử lý rác thải sinh hoạt ở một số địa phương vẫn còn bất cập; chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp chậm được cải thiện. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm. Vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, chưa quyết liệt triển khai nhiệm vụ. Tình hình an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đó để thực hiện bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 đã đề ra. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp - nông thôn nhằm khuyến khích, tạo động lực để các xã đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm; báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian tối đa, thỏa đáng tiến hành chất vấn thủ trưởng các sở, ngành,thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Để tổ chức kỳ họp, trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã tích cực, chủ động, khẩn trương, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, quá trình xây dựng, thẩm tra đã tiếp thu ý kiến và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao, vì sự phát triển của tỉnh; đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày