Chủ nhật, 16/06/2024, 06:13[GMT+7]

Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Thứ 6, 11/08/2023 | 15:14:36
3,415 lượt xem
Sáng ngày 11/8, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Đây là địa phương đầu tiên của thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh giới thiệu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, 150 đại biểu là cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân phường được báo cáo viên của Hội Luật gia tỉnh giới thiệu về sự cần thiết ban hành, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích và tác động của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, trong đó nhấn mạnh và đi sâu nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, gồm 6 chương và 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân, từ đó góp phần triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày