Thứ 2, 20/05/2024, 20:29[GMT+7]

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp

Thứ 5, 17/08/2023 | 19:42:52
18,363 lượt xem
Chiều ngày 17/8, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; trưởng ban, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35 cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, ban chỉ đạo 35 các cấp đã phối hợp, chủ động làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Các thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; các nhiệm vụ, giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các cấp, các ngành, các địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao nhận thức, khả năng nhận biết và sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động chống phá trên internet, mạng xã hội. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội chính trị trong tỉnh, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động móc nối, tuyên truyền, phát tán tài liệu phản động của các thế lực thù địch góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ phát biểu tại hội nghị.

Video: 17823_-_Doi_moi_hoat_dong_BCD_35_cac_cap_-_S1.mp4?_t=1692296658

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35 đã đề ra. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phòng từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị kiến thức, nâng cao năng lực tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên trước những thông tin trái chiều, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Lan tỏa thông tin tích cực, tạo sức đề kháng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có phạm vi rộng lớn, nhiều mặt trận từ tư tưởng, chính trị, thông tin, báo chí truyền thông, thông tin đối ngoại đến đấu tranh bằng công nghệ. Tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị để có các biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời theo quy định. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành trong khối nội chính cần tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật; ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu độc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35.

Nhân dịp này, 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35 góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày