Thứ 2, 15/04/2024, 06:46[GMT+7]

Triển khai chương trình tín dụng với người hoàn lương

Thứ 5, 12/10/2023 | 18:11:50
1,741 lượt xem
Chiều ngày 12/10, Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 22 ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ gồm 16 điều và 2 mẫu biểu, áp dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Với cá nhân là người chấp hành xong án phạt tù, việc thực hiện vay vốn theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình và ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Người vay phải bảo đảm các điều kiện: Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trực tiếp phải bảo đảm các điều kiện: Được thành lập và hoạt động hợp pháp, sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện và ký hợp đồng lao động theo quy định, có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận. Quy trình lập hồ sơ, xét duyệt cho các đối tượng vay theo Quyết định số 22 do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo nghiệp vụ của mình và tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Mức vốn cho vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, người chấp hành xong án phạt tù, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù; cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Quyết định số 22 có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ, chủ động bố trí các điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách, thường xuyên giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn phân bổ theo đúng quy định, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, giúp người chấp hành xong án phạt tù có vốn đầu tư phát triển kinh tế. Các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội trong thực hiện chính sách, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện chấp hành đúng cam kết, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Ngành công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt chính sách tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trịnh Cường