Thứ 2, 15/04/2024, 06:48[GMT+7]

Triển khai quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Thứ 6, 20/10/2023 | 16:42:04
7,135 lượt xem
Sáng ngày 20/10, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án đối với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Thông qua cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nếu có của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và Công văn số 2391-CV/TU ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, quán triệt, triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án trong thời gian tới. Mốc thời gian kiểm tra từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/8/2023.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị. 

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Để cuộc kiểm tra bảo đảm chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra đề nghị các tổ chức, cá nhân được kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, nghiêm túc, công tâm; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Trong quá trình kiểm tra cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày