Thứ 5, 25/07/2024, 01:57[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND

Thứ 6, 27/10/2023 | 17:03:05
10,410 lượt xem
Sáng ngày 27/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố về chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 271023_-_DOI_MOI_NANG_CAP_CHAT_LUONG.mp4?_t=1698412141

 

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.  

Thời gian qua, HĐND các cấp tiếp tục có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các kỳ họp của HĐND được tổ chức có chất lượng hơn, bảo đảm theo quy định, ngày càng dân chủ, thiết thực, trách nhiệm; kịp thời cụ thể hóa nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; đã kịp thời phát hiện, kiến nghị những vướng mắc, tồn tại để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh. Các vấn đề phát sinh trong triển khai, chỉ đạo điều hành giữa 2 kỳ họp HĐND được thống nhất giải quyết kịp thời, linh hoạt và đúng pháp luật. Công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, ủy ban MTTQ cùng cấp và các ban, ngành, địa phương ngày càng được củng cố, đạt kết quả quan trọng. HĐND các cấp đã chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động giám sát; trong đó chất vấn, giải trình là hoạt động giám sát được chú trọng thực hiện tại kỳ họp HĐND và các phiên họp thường kỳ của thường trực HĐND. Từ đầu năm đến nay, cấp tỉnh đã có 52 câu hỏi chất vấn đối với 17 thủ trưởng sở, ngành; cấp huyện đã có 123 câu hỏi chất vấn đối với 80 lãnh đạo và các thành viên UBND cấp huyện. Việc tổ chức tốt hoạt động chất vấn, giải trình đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, đồng thời qua hoạt động chất vấn, giải trình xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, từ đó đã kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong việc thực thi pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Ngoài ra còn giúp cho những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động chất vấn và giải trình vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc đó là: Số lượng ý kiến chất vấn tại các kỳ họp, ý kiến giải trình tại các phiên họp thường trực HĐND chưa nhiều; chất lượng trả lời chất vấn của một số thủ trưởng chưa cao, có vấn đề còn trả lời chung chung, việc thực hiện lời hứa của một số thủ trưởng chưa nghiêm, chưa giải quyết được vấn đề đại biểu đưa ra. Có địa phương chưa tổ chức được hoạt động giải trình tại phiên họp của thường trực HĐND… 

Đại diện Thường trực HĐND huyện Hưng Hà phát biểu tham luận tại hội nghị.Đại diện Thường trực HĐND huyện Tiền Hải phát biểu tham luận tại hội nghị.  

Từ thực tiễn hoạt động, tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, những bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp HĐND và phiên giải trình của thường trực HĐND, giúp hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả. Trong đó, các đại biểu tập trung trao đổi vấn đề liên quan đến: thực trạng, giải pháp, kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nội dung các phiên chất vấn, giải trình; công tác điều hành của đoàn chủ tọa và thường trực HĐND; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lời hứa của UBND cùng cấp và các ngành, đơn vị liên quan đến nội dung được kết luận tại phiên chất vấn và giải trình; vai trò và trách nhiệm của đại biểu HĐND với hoạt động chất vấn, giải trình…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu; trân trọng tiếp thu và giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các đại biểu báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình, đồng chí nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND các cấp phải nắm chắc tình hình địa phương, của đơn vị, đại biểu phải nâng cao năng lực ở tất cả lĩnh vực, nhất là các vấn đề hiện nay bất cập, khó khăn, vướng mắc, nhân dân, cử tri quan tâm. Chỉ ra được hạn chế, tồn tại, yếu kém của địa phương, nhân dân quan tâm, cử tri có ý kiến. Thông qua chất vấn để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, địa phương, ý thức trách nhiệm, sự phối kết hợp các cơ quan chức năng với nhau trong thực hiện nhiệm vụ đó đến đâu, hay cơ chế, chính sách còn vướng gì, ách tắc ở đâu để tháo gỡ. Dù chất vấn hay giải trình đều trên cơ sở khách quan, công tâm trên tinh thần xây dựng mong muốn địa phương, cơ quan mình cùng phát triển; tránh tình trạng né tránh, nể nang, thỏa hiệp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Quan trọng nhất là lựa chọn vấn đề, nội dung nào để chất vấn và giải trình cho phù hợp. Với chất vấn, đồng chí gợi mở 4 vấn đề cần tập trung quan tâm là bức xúc nổi lên trong đời sống nhân dân, đơn vị cử tri quan tâm như quản lý đất đai, môi trường, phát triển các dự án, giáo dục, an sinh xã hội…; vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên từng lĩnh vực; những vấn đề đã được chất vấn nhưng chưa chuyển biến, chưa được khắc phục, cử tri, nhân dân còn có ý kiến; những vấn đề khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Với giải trình, cần tập trung 3 vấn đề lớn: vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật; vấn đề mới nẩy sinh xã hội quan tâm nhưng địa phương, đơn vị chưa có giải pháp chỉ đạo giải quyết; khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị. Nội dung chất vấn, giải trình nhiều song phải xác định nội dung nào ưu tiên chất vấn, giải trình trước. Có 2 hình thức chất vấn là trực tiếp và bằng văn bản nhưng dù hình thức nào cũng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Người hỏi và người trả lời phải am hiểu, nắm chắc vấn đề, có trọng tâm, đúng, trúng, phần trả lời phải đề xuất được giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Kết luận phiên chất vấn, phiên giải trình cần nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nêu rõ việc cần làm trong thời gian tới, xác định rõ thời gian hoàn thành.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thường trực HĐND các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2023; chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm.

Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cán bộ huyện Hưng Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà. 

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND huyện Hưng Hà, trao cờ đăng cai cho Thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh đã tặng hoa, trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần tới cho Thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ; tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Nhật Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà; đồng chí Trần Minh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Hà được HĐND huyện Hưng Hà bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày