Thứ 4, 28/02/2024, 03:46[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 2, 27/11/2023 | 15:17:39
9,878 lượt xem
Sáng ngày 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 271123_-_HOP_BAN_THUONG_VU.mp4?_t=1701081524

 

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, các đồng chí bí thư huyện ủy dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị. 

Năm 2023 trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước và chịu tác động bất lợi của nhiều yếu tố khách quan song kinh tế của tỉnh vẫn duy trì phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt 7,53% bằng 1,5 lần mức bình quân của cả nước. Thu ngân sách (nội địa) đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng để quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm. Thu hút đầu tư nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI có sự phát triển vượt bậc so với những năm trước, dự kiến cả năm 2023 thu hút trên 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI. Thái Bình đã cơ bản hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh bảo đảm chất lượng, có tầm nhìn và nhiều định hướng phát triển mới, đột phá. Công tác lập và quản lý quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực; đã hoàn thành một số công trình quan trọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục đạt kết quả tốt; các dự án trọng điểm được ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt; tỷ lệ giải ngân đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước. Khu kinh tế Thái Bình đã khẳng định được vai trò là trọng điểm, động lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Trong năm 2023 đã có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, uy tín, thương hiệu đầu tư vào Khu kinh tế, góp phần tạo sự phát triển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì, tập trung vào các vụ việc phức tạp, kéo dài. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị. 

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị.Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại hội nghị. Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.  Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.  Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2023; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2024. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận, cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; báo cáo về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và định suất hợp đồng lao động hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; tờ trình về chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư nhà máy sản xuất rượu Soju tại Việt Nam của Công ty Hitejinro SG Pte.Ltd tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh. Các đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giải quyết các vướng mắc để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều chỉ số tích cực trên từng lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành phải nhìn nhận thẳng thắng vấn đề, đánh giá đúng mức, qua đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu, từ đó có giải pháp cụ thể, hiệu quả. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh cần sự thay đổi, quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện. Cần vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn, theo đuổi đến tận cùng vấn đề; có phương pháp làm việc khoa học hơn, đề cao sự phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày