Thứ 5, 18/07/2024, 08:20[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân

Thứ 3, 28/11/2023 | 16:13:04
12,700 lượt xem
Sáng ngày 28/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 281123-_%C4%91%E1%BB%89nh_vs_n%C3%B4ng_d%C3%A2n_b%E1%BA%A3n_2.mp4?_t=1701181990

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 350 đại biểu đại diện cho hơn 295.000 hội viên, nông dân trong tỉnh.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, các đại biểu là hội viên, nông dân đã tham gia đóng góp 20 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề: khó khăn trong sản xuất nông nghiệp sau đại dịch; việc liên kết sản xuất, kết nối cung - cầu, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; khó khăn trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; vấn đề quản lý đất đai, nước sạch, xử lý rác thải, khám chữa bệnh; cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp; khó khăn trong hoạt động của tổ chức hội nông dân cơ sở, trong hoạt động của các hợp tác xã.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ các vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông dân; từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những ý kiến tâm huyết của các đại biểu hội viên, nông dân, đồng thời khẳng định các câu hỏi, ý kiến trao đổi, phản ánh và kiến nghị của các đại biểu rất chính đáng, thiết thực, phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng và tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Ngoài các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị vẫn còn nhiều câu hỏi gửi đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, hội viên, nông dân gửi lại cho Ban tổ chức hội nghị để nghiên cứu và trả lời bằng văn bản. Sau buổi đối thoại, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi để giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, đơn vị chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành trả lời ý kiến của nông dân. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới hội viên, nông dân những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nhấn mạnh những khó khăn, thách thức đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó có những khó khăn, rào cản liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người nông dân. Để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu sâu, rà soát kỹ các văn bản, quy định, cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa phương, đồng thời tiếp tục nghiên cứu ban hành mới các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung giải quyết sớm các vấn đề, nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đồng thời có văn bản trả lời, giải quyết cụ thể cho từng kiến nghị, đề xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như những giải pháp, cam kết đã đề ra.

Về phía Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hội trong đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên, nông dân và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác; phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập để nhân ra diện rộng. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thay đổi tư duy, tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp..., qua đó hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các buổi gặp gỡ, hội nghị đối thoại để nông dân có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình; được định hướng, tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo thêm động lực, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Các hội viên nông dân nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hội viên, nông dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; khắc phục khó khăn, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết sản xuất; tích cực tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiến đất xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tích cực tham gia hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tham gia gìn giữ và phát huy các nghề truyền thống, kết hợp bí quyết gia truyền sản xuất thủ công với máy móc, công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế cao; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động phân loại rác thải tại nguồn, tích cực tái sử dụng rác thải hữu cơ, phụ phẩm cây trồng thành nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và thân thiện với môi trường.

Tin: Nguyễn Triệu
Ảnh: Trịnh Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày