Thứ 5, 25/07/2024, 01:43[GMT+7]

Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Thái Bình xếp thứ 4/63 công an tỉnh, thành phố

Thứ 5, 30/11/2023 | 19:39:35
19,797 lượt xem
Chiều ngày 30/11, Công an tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và đánh giá kết quả triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI), chỉ số CCHC năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo công bố của Bộ Công an, chỉ số CCHC năm 2023 của Công an tỉnh Thái Bình đạt 96,11%, xếp hạng xuất sắc và xếp thứ 4/63 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tăng 3,46% và tăng 14 bậc so với năm 2022. Trong đó, có 6/9 lĩnh vực: chỉ đạo điều hành về CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức; CCHC trong nội bộ; cải cách tài chính công; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt điểm tối đa 100%. Giá trị trung bình của chỉ số CCHC năm 2023 trong lực lượng công an tỉnh đạt 89,66%, tăng 6,33% so với năm 2022, trong đó có 4 đơn vị xếp hạng xuất sắc, 30 đơn vị, địa phương xếp hạng tốt và không có đơn vị xếp hạng khá.

Theo kết quả khảo sát bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI của UBND tỉnh, chỉ số DDCI của Công an tỉnh đạt 76,67 điểm, đứng thứ 3/21 sở, ngành, xếp hạng rất tốt, tăng 8,21 điểm và tăng 2 bậc so với năm 2022. Trong đó, tiêu chí thành phần về “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” đạt 8,43 điểm, xếp thứ 1/21 sở, ngành, tăng 1,41 điểm, giữ vững vị trí thứ 1 so với năm 2022; tiêu chí thành phần về “Thiết chế pháp lý” đạt 8,32 điểm, xếp thứ 1/21 sở, ngành, tăng 2,2 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2022; tiêu chí thành phần về “Vai trò người đứng đầu” đạt 9,53 điểm, xếp thứ 2/21 sở, ngành, tăng 2,06 điểm, tăng 5 bậc so với năm 2022...

Đại biểu công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức và phấn đấu duy trì, giữ vững và nâng điểm, nâng xếp hạng các chỉ số Công an tỉnh năm 2024.

 Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. 

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2023. 

Các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao các chỉ số cải cách hành chính và chỉ số cạnh tranh các sở, ngành được tuyên dương khen thưởng. 

Tại hội nghị, 27 tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đã được Công an tỉnh tuyên dương khen thưởng tại hội nghị.

Trịnh Cường