Thứ 5, 25/07/2024, 02:09[GMT+7]

Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ 2, 04/12/2023 | 18:21:19
5,487 lượt xem
Ngay sau Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc, Thai Binh Homecoming Day và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 kết thúc, Tỉnh đoàn Thái Bình đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên Quảng trường Thái Bình.

Video: 041223-_Tuoi_tre_trong_bao_ve_moi_truong_-_S1.mp4?_t=1701688845

 

Nguyễn Thắm - Thanh Tùng