Thứ 2, 27/05/2024, 11:34[GMT+7]

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp

Thứ 6, 08/12/2023 | 14:53:04
20,333 lượt xem
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Video: 081223_-_Ky_hop_HDND_thanh_cong_tot_dep.mp4?_t=1702034204

 

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Đoàn Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ sáu; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; đồng thời tiến hành chất vấn lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo.. 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tập trung vào các vấn đề đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm.  

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh  bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp thu báo cáo của các ban HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu khách mời, các kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp; đồng thời báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đặc biệt là các kết luận tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kết luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh thông qua, các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng ngay chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, có lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm khả thi, sát với tình hình thực tiễn. Tăng cường quán triệt, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành và ý thức chấp hành, thực thi công vụ, thể hiện quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ đề năm 2024 “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề cử tri, nhân dân nêu ra trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân. Chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu gom rác thải, khai thác tài nguyên, cung cấp nước sạch nông thôn và công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng. Tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển toàn diện Khu kinh tế Thái Bình trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng lập, thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở khu dân cư và quản lý chất lượng công trình, vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất. Quyết liệt thực hiện các biện pháp thu ngân sách cho tháng cuối năm 2023 và năm 2024, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách đã đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.  Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh chuyển đổi số. phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn hệ thống chính trị, nhất là các lĩnh vực, bộ phận có liên quan đến đầu tư và thu hút đầu tư trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 19 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. 

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, đạt được kết quả với những giá trị cụ thể và chất lượng, hiệu quả cao nhất. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp, trong đó quan tâm giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời, đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

19 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp:

1. Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

2. Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

3. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

4. Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

5. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh.

8. Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2024.

9. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2024.

10. Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiền Hải mở rộng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV.

11. Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Tiền Hải mở rộng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

12. Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

13. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

14. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình giai đoạn 2020-2023.

15. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

16. Nghị quyết về việc không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cảng cá kết hợp khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Tân Sơn, huyện Thái Thụy.

17. Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình.

18. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

19. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 

 Nguyễn Hình

Ảnh: Trịnh Cường – Nguyễn Thơi

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày