Thứ 2, 27/05/2024, 16:15[GMT+7]

Về làng Khuốc xem hát chèo

Chủ nhật, 10/12/2023 | 08:29:50
18,080 lượt xem
Sinh ra và lớn lên trên “quê lúa, đất chèo” nhưng về làng Khuốc, xã Phong Châu (Đông Hưng) xem các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật chèo thì không hẳn ai cũng đã được trải nghiệm. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn nghệ thuật truyền thống tại làng chèo cổ hiện nay đang là hướng đi hiệu quả, cho thấy sức sống của nghệ thuật chèo trong xã hội đương đại.

Video: 101223-VE_LANG_KHUOC_XEM_CHEO.mp4?_t=1702171738

Tú Anh - Nguyễn Triệu