Thứ 2, 27/05/2024, 16:57[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,37% so với năm 2022

Thứ 4, 03/01/2024 | 17:23:07
1,784 lượt xem
Năm 2023, công tác giảm nghèo tiếp tục được huyện và các địa phương huyện Quỳnh Phụ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các chính sách vay vốn ưu đãi cho người nghèo được triển khai tới từng hộ gia đình, nhờ đó nhiều hộ nghèo đã tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hộ nghèo xã An Khê (Quỳnh Phụ) được vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tổng số hộ nghèo toàn huyện năm 2023 là 2.146 hộ, chiếm tỷ lệ 2,49 % (giảm 0,37% so với năm 2022); hộ cận nghèo là 2.153 hộ, chiếm tỷ lệ 2,50% (giảm 0,31% so với năm 2022).

Trên cơ sở kết quả rà soát về hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, huyện Quỳnh Phụ tập trung triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

  Nguyễn Cường