Thứ 3, 25/06/2024, 18:49[GMT+7]

Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ 4, 31/01/2024 | 15:45:37
6,482 lượt xem
Sáng ngày 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Giảng viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Các đại biểu được truyền đạt sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ cơ sở và căn cứ xây dựng; bố cục và phạm vi điều chỉnh của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; những nội dung chính sách, quy định mới và một số điểm cần quan tâm trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ngành, các công đoàn cơ sở trực thuộc và đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó, phát huy tốt vai trò làm chủ của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền, chuyên môn.

                                                                                  Đặng Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày