Thứ 2, 22/07/2024, 11:50[GMT+7]

Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:15:10
15,583 lượt xem
Sáng ngày 9/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng chủ trì hội nghị lần thứ 3 công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Video: 0905224-HOI_NGHI_DIEU_PHOI_DBSH.mp4?_t=1715290454

 

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. 

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. 

Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm kết nối liên kết vùng, liên kết ngành trong vùng; đề xuất các đột phá chiến lược; xác định rõ các ưu tiên để huy động, phân bổ nguồn lực; phân tích những thách thức, các nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã chủ động, tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành trung ương, địa phương trong vùng thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng; đồng thời đề ra các mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình tiễn của địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, để thực hiện tốt các nội dung trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cốt lõi, quan trọng của Quy hoạch tới các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng sớm ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động và định hướng hợp tác phát triển vùng năm 2024. Đẩy mạnh các hoạt động của Hội đồng cũng như tăng cường trong công tác phối hợp, hợp tác giữa các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong vùng; tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển vùng. Đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn, trong đó ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kết nối vùng, liên vùng.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của vùng đồng bằng sông Hồng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra trong phát triển vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện hiệu quả Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị việc triển khai Quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội của vùng phải có sự liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện, bền vững, truyền thống; bảo đảm khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như bám sát thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm tuân thủ nghiêm và đồng bộ quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương. Bảo đảm hiệu quả công tác điều phối, liên kết vùng; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh biên giới, vùng biển và hải đảo, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò kích hoạt, dẫn dắt các nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tổ chức không gian hợp lý, hiệu quả, thống nhất, liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế. Chú trọng công tác thông tin truyền thông để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội đồng Điều phối vùng nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể tại Chương trình hành động của Chính phủ và các kết luận của Hội đồng. Việc tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, thực chất, không hình thức, có sự liên kết, kết nối của vùng đồng bằng sông Hồng với các vùng lân cận. Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu địa phương, thành viên Hội đồng và cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Chủ động nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy liên kết, phát triển vùng, phát huy các tiềm năng, cơ hội khác biệt, lợi thế cạnh tranh của vùng. Cùng với đó, xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng, phân công giữa các địa phương; tăng cường năng lực quản trị, tổ chức thực hiện của địa phương, tạo mối quan hệ hài hòa lợi ích của từng địa phương và của vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tổ chức giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng; thường xuyên rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, bổ sung, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp, hỗ trợ hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho vùng và các tỉnh, thành phố trong vùng phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Quy hoạch. 


Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. 

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày