Thứ 4, 06/12/2023, 07:52[GMT+7]

Giỗ Tổ họ Đặng tại từ đường Tiến sĩ Đặng Nghiêm, Đặng Diễn

Thứ 2, 23/10/2023 | 17:48:51
5,582 lượt xem
Sáng ngày 23/10, tại di tích quốc gia từ đường Tiến sĩ Đặng Nghiêm, Đặng Diễn ở xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) diễn ra lễ giỗ Tổ họ Đặng Việt Nam nhân kỷ niệm 800 năm ngày mất của cụ thủy tổ Đặng Phúc Mãn.

Con cháu dòng họ Đặng dâng hương tổ tiên nhân kỷ niệm 800 năm ngày mất của cụ thủy tổ Đặng Phúc Mãn.

Cụ thủy tổ Đặng Phúc Mãn là cha của Tiến sĩ Đặng Nghiêm, cụ của Tiến sĩ Đặng Diễn, là một trong những người đầu tiên khai hoang vùng đất đầu nguồn sông Cự Lâm, lập ra làng An Để. Cụ Đặng Nghiêm đỗ đại khoa đời Lý, cụ Đặng Diễn đỗ đại khoa đời Trần. Tưởng nhớ công lao của các vị đại khoa và tiền nhân, năm 1887 con cháu dòng họ Đặng xây dựng từ đường. Năm 2015, từ đường Tiến sĩ Đặng Nghiêm, Đặng Diễn được xếp hạng di tích quốc gia. Hiện nay, từ đường Tiến sĩ Đặng Nghiêm, Đặng Diễn được coi là đất tổ của dòng họ Đặng trong cả nước, lấy ngày mất của cụ thủy tổ Đặng Phúc Mãn là ngày giỗ tổ của dòng họ.

Từ đường Tiến sĩ Đặng Nghiêm, Đặng Diễn được xếp hạng di tích quốc gia năm 2015.

Đại lễ giỗ tổ họ Đặng Việt Nam mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm truyền thống con cháu họ Đặng hướng về cội nguồn, gắn kết dòng họ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tú Anh