Thứ 5, 22/02/2024, 11:29[GMT+7]

Thái Bình - Dấu ấn thời bao cấp

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:39:28
4,938 lượt xem
Diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, trưng bày chuyên đề “Thái Bình - Dấu ấn thời bao cấp” bao gồm hàng nghìn hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trưng bày theo phương pháp sắp đặt giúp người xem như được hòa mình vào đời sống xã hội của người dân Thái Bình trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của quê hương, đất nước.

Video: 291123-THAI_BINH_DAU_AN_BAO_CAP_1.mp4?_t=1701254309

Tú Anh - Nguyễn Triệu