Thứ 6, 09/12/2022, 09:17[GMT+7]

Kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Thứ 2, 05/09/2022 | 16:17:02
1,032 lượt xem
Sau 36 năm Đổi mới và đặc biệt trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội.

Theo TTXVN