Thứ 3, 06/12/2022, 05:23[GMT+7]

Quý III năm 2022: Số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 giảm

Chủ nhật, 09/10/2022 | 14:51:25
69 lượt xem
Bức tranh về thị trường lao động quý III năm 2022 có nhiều điểm sáng, trong đó phải kể tới số lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 giảm rõ rệt. Cụ thể, trong quý này, số lao động từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 giảm còn 4,4 triệu người, thấp hơn nhiều so với con số 28,2 triệu người của quý III năm 2021 và 8 triệu người của quý II năm 2022.

Theo TTXVN